You are here:

Advisory

Contact us

free consultation

Audyt PCI GAP


Analiza GAP (Good Average Poor) jest procesem oceny, który umożliwia organizacji porównanie jej obecnej (rzeczywistej) sytuacji z sytuacją pożądaną (docelową) w celu spełnienia wymagań Standardu. Audyt GAP ocenia pełen zakres standardu, pozwala wstępnie zanalizować jakość i poziom wdrożenia bezpieczeństwa systemu, koncentruje się na określeniu różnic, ale także na dostosowaniu istniejących elementów. Audytorzy pomagają przede wszystkim określić możliwe rozwiązania wprowadzenia dobrych praktyk oraz wspólnie z Klientem ustalają optymalną i najmniej czasochłonną drogę do uzyskania zgodności ze standardem.